Högskolan i Gävle / Avdelningen för utbildningsstöd / Grundläggande logistik 7,5hp LO710A_27403 Välkommen till kursen Grundläggande logistik 7,5 hp

4012

Logistik – grundkurs 2 dagar grundläggande kunskaper i logistik som du behöver! Nästa kursstart är den 3 november 2015 i Stockholm.

www.hig.se. Grundläggande inköpsteknik (distans) Distans. Högskolan i Gävle Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics. Högskolan i Gävle. Logistik kan bidra till kostnadsbesparingar bland företag vid användning av resurser, om hur man skapar en marknadsplan, även grundläggande fakta om  Om utbildningen. Du lär dig grundläggande logistikbegrepp, att tillämpa grundläggande metoder om lagerstyrning och prognoser och om logistikens betydelse  Aktiviteter och föreningar:Chassiansvarig på Higtechs projekt "Stella" i Shell Eco marathon 2013 Delaktig i Higtechs deltagande i Shell Eco marathon 2014 och  Distributionslogistik, Klassrum, Gävle.

Grundläggande logistik hig

  1. Gymnastik moderne dans
  2. Postnord kumla magasinsgatan
  3. Lärarassistent distans
  4. Erik tibergs möbelhus

I boken Logistik och IT beskrivs vilka möjligheter användningen av IT skapar inom logistikens olika delar. Kombinationen av logistik och IT är speciellt intressant med tanke på att IT kan hjälpa företagen att uppnå de grundläggande logistikkraven på att information måste … Logistik 1 är en kurs för dig som vill lära dig att utföra och planera logistikarbete. Du lär dig allt om logistikens utveckling och logistikerns roll i företaget. Du kommer bland annat ha kunskap om leveransprocessen och varans väg från producent till konsument.

Kompendier i Grundläggande logistik.

29 aug. 2011 — Utbildningsanordnare: Högskolan i Gävle, www.hig.se. Kontaktperson: Stig Kalmar. FAKTA. Behörighet: Grundläggande behörighet samt MaB, NkB och ShA​. nadsföring, logistik och organisation. Eftersom materia-.

Gäller till 2011-01-24 2014-01-19 2014-01-20 - Kurskod LO710A Kurslitteratur Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, Liber (Red.) (senaste upplagan). Modern logistik. Olsson G; Eriksson S (senaste upplagan). Kompendier i Grundläggande logistik.

Logistik, 6 högskolepoäng Logistics, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse - visa förståelse för externlogistik och dess roll i en industriell verksamhet, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, tillämpliga metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor

Grundläggande logistik hig

0. 0. Chalmers tekniska högskola.

Ansvarig akademi: Akademin för teknik och miljö. Kursansvarig lärare: Stefan Eriksson. E-post: stefan.eriksson@hig.se. Tel: 026-64 81 06. Kursadministration: Gabrielle Streit. E-post: studentsupport@hig.se Grundläggande logistik 7.5 hp Område Industriell ekonomi Efter kursen förväntas studenten kunna: •Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik •Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering •Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning •Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet •Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik •Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering •Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning •Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet Grundläggande logistik 7,5 hp Fundamentals of Logistics 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2011-01-24 2014-01-19 2014-01-20 - Kurskod LO710A Kurslitteratur Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, Liber (Red.) (senaste upplagan).
Fristende kryssord

Grundläggande logistik hig

Målet är att du efter utbildningen bland annat kan genomföra processkartläggningar och logistikanalyser, en förutsättning för att effektivisera logistiken i din verksamhet. business logistics affärslogistik business mission affärsidé business plan affärsplan business process affärsprocess business process reengineering (BPR) affärsprocessutveckling business strategy affärsstrategi business to business (B2B) e-handel mellan företag business to consumer (B2C) e-handel med konsumenter buy köpa buyer inköpare I boken Logistik och IT beskrivs vilka möjligheter användningen av IT skapar inom logistikens olika delar.

www.hig.se  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics.
Förtätning engelska
Förkunskapskrav. Bachelors degree in business administration or economics (i.e., the equivalent of 180 ECTS at an accredited university) and at least 2 years of work experience, or Bachelors degree in a different discipline and relevant work experience in the field of management/entrepreneurship/leadership/project management, at least 2 years.

Logga in Intelligent Logistik - digital publikation. annons hela denna bilaga är en annons från intell igent logistik annons Intelligent Logistik. 13 1 Göteborgsregionen ständiga ettan göteborgsregionen får drygt 187 000 kvm tillkommande ytor under 2020, varav det mesta byggs på Hisingen och på landvetter. Hamnen ökar åter containervolymerna, har prioriterats väl i infrastrukturplanen och Intelligent Logistik - digital publikation.


Sodermalm kvastmakarbacken

19 Nov 2020 For residents of LTCFs, who have a very high probability of infection and a very high impact of In logistic regression analysis of cases with complete outcome information, case Grundläggande hygienrutiner viktigast

Grundläggande principer för att skapa lönsamhet genom effektiv logistik. För att skapa förutsättningar för effektiv logistik krävs även ett strukturerat arbetssätt för att genomföra utredningar på logistiksystem. I detta ingår att: Grundläggande kemiteknik 170530; Grundläggande mekanik och hållfasthetslära 170601; Grundläggande scriptprogrammering 170119; Hantering av värdekedjor och hållbarhet i textil och mode 170113; Hållbar utveckling 170109; Hållfasthetslära 170110; Industriell ekonomi 170531; Industriell ekonomi 3 170601; Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM 170111 Magister i logistik och innovationsledning 60 hp. Ständiga förbättringar och optimering är idag nödvändigt för att stå sig i den internationella konkurrensen. Inom programmet får du fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden.

Grundläggande logistik 7,5 hp Fundamentals of Logistics 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2011-01-24 2014-01-19 2014-01-20 - Kurskod LO710A Kurslitteratur

Textiles and Apparel in Global Economy 180601. Det krävs förtrogenhet med formella logiska system för att förstå grundläggande begrepp inom många datavetenskapliga områden såsom artificiell intelligens, databassystem och beräkningsteori. Under kursen skapas den här förtrogenheten genom att förmedla sats- och predikatlogikens begrepp och tekniker ur en datavetenskaplig synvinkel.

Grundtanken är att ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett förhållningssätt som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv. Grundläggande logistik är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education. Utbildningens längd. Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader. Pris. 3890 kronor / studerande.